top of page
w1000-noEnlarge.jpg

ITAAnr: 50.054.121

Wat betekent Corona voor Ondernemingen?

De impact van het coronavirus op onze economie is momenteel nauwelijks te overzien. Hierbij geven we u een overzicht van de maatregelen die op vandaag van toepassing zijn. Deze zullen ongetwijfeld nog wijzigen, maar dit is alvast een stand van zaken.

20/03/2020 -15.00u

​ ​

 • OVERBRUGGINGSRECHT

  Wie door het coronavirus zijn activiteiten tijdelijk maar volledig moet onderbreken, maar nog niet weet voor hoe lang, kan uiteraard ook in aanmerking komen voor het overbruggingsrecht. Zal je jouw activiteiten minstens 7 kalenderdagen onderbreken waardoor je wenst te genieten van het overbruggingsrecht? Hiervoor dient u het document in via deze  LINK in te vullen en te sturen naar deze MAIL met vermelding van de volgende gegevens:
   

  • Rijksregisternummer en ondernemingsnummer

  • Melding “aanvraag overbruggingsrecht”

  • Korte situatieschets en sector vermelden.

   Alle zelfstandigen in de sectoren die geïmpacteerd zijn door de maatregelen van het federale rampenplan, zullen recht hebben op een overbruggingsrecht voor maart en april. Dat komt neer op een sociale uitkering van 1.291,69 euro zonder kinderlast of 1.614,10 euro per maand met kinderlast. Die sectoren zijn onder meer de horeca, culturele activiteiten en winkels die niet voor voeding bestemde producten verkopen. Ook winkeliers die enkel in het weekend moeten sluiten, kunnen een beroep doen op de uitkering. Er geldt geen minimaal aantal dagen van onderbreking van de activiteit. Ook uitbaters van een restaurant dat enkel nog meeneemmaaltijden verkoopt, hebben recht op de uitkering. Daarnaast komt er een versoepeling voor zelfstandigen die niet actief zijn in de getroffen sectoren.

   Let wel : de aanvraag van overbruggingsrecht betekent NIET dat de ondernemer zijn/haar sociale bijdragen niet zou moeten betalen!
    

 • BETALINGSUUITSTEL SOCIALE BIJDRAGEN

  Elke zelfstandige kan uitstel vragen voor de afrekening die tegen 31 maart 2020 (Q1) en voor de eindafrekening die voor 30 juni 2020 (Q2) betaald moet worden. De uiterlijke aanvraagdatum is versoepeld en voor de beide aanvragen (Q1 & Q2) geldt de uiterlijke datum van 15 juni 2020 Bewijsstukken zijn niet nodig, enkel een verklaring op eer waarom de zelfstandige getroffen is door het coronavirus. U kan dit zelf aanvragen via deze  MAIL met vermelding van de volgende gegevens:
   

  • uw nationaal nummer,

  • naam en adres  

  • een korte motivatie van de vraag naar betalingsuitstel.

   Indien u wenst dat wij deze aanvraag voor u in orde brengen, contacteer ons gerust via MAIL.

   Vermindering van sociale bijdragen

   Voor elke ondernemer kan er een verminderingsaanvraag naar het sociaal verzekeringsfonds gericht worden. Indien u dit wenst, gelieve hiervoor contact op te nemen met ons (MAIL) om te bekijken tot welke drempel er kan verlaagd worden. 

   Vrijstelling sociale bijdragen (RSVZ)

   Heb je door het coronavirus dermate ernstige financiële problemen waarbij je volledig onvermogend bent je sociale bijdragen te betalen, dan kan je ook een vrijstelling vragen. (enkel voor het verleden, niet voor de toekomst). Hiervoor dient een aangetekend en gestoffeerd dossier ingediend te worden bij het sociaal verzekeringsfonds die dat op zijn beurt ter validatie aan het RSVZ voorlegt. Het RSVZ beslist op basis van de aangevoerde bewijsstukken en een financiële doorlichting of de aanvraag tot vrijstelling gegrond is en neemt hierin een beslissing. Vrijgestelde kwartalen tellen echter niet mee voor jouw pensioenopbouw. MAIL
    

 • DE VLAIO-HINDERPREMIE (VAN 2000 OF 4000 EURO)

  Voorlopig enkel van toepassing voor zaken die verplicht moeten sluiten: Meer info HIER . De aanvraagapplicatie is echter nog niet ter beschikking. Wij  raden u wel aan om al uw e-mailadres door te geven via de link zodat u op de hoogte gehouden wordt van het verdere verloop van de procedure.
   

 • BETALINGSUUITSTEL VOOR BELASTINGEN, BTW EN BEDRIJFSVOORHEFFING

  Door de problemen ingevolge de verspreiding van het coronavirus voorzag de fiscus op het vlak van btw al in de mogelijkheid om de volgende steunmaatregelen te vragen:

  • betalingsfaciliteiten;

  • vrijstelling van nalatigheidsinteresten;

  • kwijtschelding van boeten voor niet-betaling of laattijdige betaling

   U vindt hierover meer info HIER 

   Vandaag laat de fiscus ook nog bijkomende maatregelen weten inzake een versoepeling van de belangrijkste BTW-verplichtingen

   Periodieke btw-aangifte en intracommunautaire opgave
    

  • aangifte/opgave februari 2020, in te dienen 20 maart 2020: uitstel tot 6 april 2020;

  • aangifte/opgave maart 2020, in te dienen 20 april 2020: uitstel tot 7 mei 2020;

  • aangifte/opgave eerste kwartaal 2020, in te dienen 20 april 2020: uitstel tot 7 mei 2020.

   Betaling BTW De fiscus verleent automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw zonder dat er boetes of interesten verschuldigd worden.
    

  • aangifte februari 2020, te betalen tegen 20 maart 2020: uitstel tot 20 mei 2020;

  • aangifte maart 2020, te betalen tegen 20 april 2020: uitstel tot 20 juni 2020;

  • aangifte eerste kwartaal 2020, te betalen tegen 20 april 2020: uitstel tot 20 juni 2020.
    

 • TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

  Wegens overmacht voor uw personeel: wij verwijzen hiervoor u naar uw sociaal secretariaat om de nodige aanvragen in orde te brengen.
   

 • ZIEKTE UITKERING

  Als je zelf ziek bent, kan je bij jouw ziekenfonds terecht voor een ziekte-uitkering. Je wordt dan vanaf de 1ste dag ziekte vergoed, op voorwaarde dat je minstens 8 dagen ziek bent. Contacteer hiervoor zo snel mogelijk uw behandelende arts en uw ziekenfonds.
   

 • ENKELE NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
   

  • Coronalijn: 0800 20 750

  • Callcenter Corona RSVZ: 0800 12 018

  • Kantoor Theerlynck: 056 71 02 92

bottom of page